Η άδεια κυκλοφορίας του υπουργείου ορίζει:

 

Το Προϊόν θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως λίπασμα το οποίο με τη χρήση του δεν βλάπτει τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά, δεν μολύνει το περιβάλλον ή μειώνει την γονιμότητα των εδαφών και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. Το παραπάνω, αποτελεί εντολή που προέρχεται από τους Ελληνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς. Για εμάς, πέρα από την νομική δέσμευση, εμπεριέχει και την ηθική μας υποχρέωση.

 

 

 

Αναπτύχθηκαν οι παρακάτω κύριες δράσεις:

 

Προσοχή στη σχεδίαση του προϊόντος. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας μας αλλά και της ευρωπαϊκής ένωσης. Η διατήρηση εντός των ορίων αυτών των κανονισμών αυτομάτως συνεπάγεται ότι τα προϊόντα θα είναι ασφαλή, δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, και θα παράγουν ποιοτικά και υγιή προϊόντα. Όλα τα παραπάνω, επιβεβαιώνονται κατά την διάρκεια της έγκρισης και εγγραφής από το υπουργείο γεωργίας και το γενικό χημείο του κράτους.

 

Επιλογή πρώτων υλών που συνθέτουν το προϊόν. Ποιοτικές πρώτες ύλες, σημαίνει ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για την επιλογή των εντοπισμό και προμήθεια πρώτων υλών από την παγκόσμια αγορά με πολύ αυστηρά κριτήρια και πάντα με τα συνοδευτικά έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

Φάση παραγωγής. Λαμβάνουμε ιδιαίτερη μέριμνα για το προσωπικό που εμπλέκεται στην παραγωγή, την συσκευασία και την αποθήκευση των προϊόντων μας. Το προσωπικό μας είναι ενδεδυμένο με τις απαραίτητες προστατευτικές φόρμες, γάντια και όπου απαιτείται γυαλιά για προστασία των ματιών. Στον χώρο εργασίας υπάρχουν ευκρινείς οδηγίες προφύλαξης και πυροσβεστήρες, ενώ η παραγωγή γίνεται με τις οδηγίες αρμόδιου τεχνικού, που επιβλέπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

 

Αποθήκευση – Διακίνηση: Έχουμε σχεδιάσει αποθηκευτικούς χώρους ειδικά διαμορφωμένους με τα παρακάτω χαρακτηριστικά ασφαλείας: Έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί τα κατάλληλα ράφια ούτως ώστε τα προϊόντα, είτε φιάλες είτε παλετοδεξαμενές, να μη κάθονται στο δάπεδο, αλλά ψηλότερα για να είναι εύκολος ο καθαρισμός από τυχόν διαρροές. Ιδιαίτερη μέριμνα ο χώρος να είναι πάντα καθαρός και να αερίζεται κατάλληλα. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την σταθερότητα της θερμοκρασίας. Έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν υδρορροές, οι οποίες οδηγούν σε τεχνητές αποθήκες υγρών ούτως ώστε σε περιπτώσεις διαρροών τα υγρά λιπάσματα να μη καταλήγουν σε φυσικά ρέματα ή ρυάκια για την αποφυγή μολυνσης του περιβάλλοντος. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι αρκετά ευρύς ούτως ώστε να διευκολύνονται τα ανυψωτικά μηχανήματα φορτωεκφόρτωσης, προς αποφυγήν ατυχήματος.

 

Διακίνηση – Παράδοση: Ακολουθούμε ένα μακρύ Checklist ασφαλείας, τόσο για την μεταφορά όσο και κατά την παράδοση των προϊόντων στον διανομέα της κάθε περιοχής. Κατά την μεταφορά δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή και ασφαλή συσκευασία, το φορτίο πάντα συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας και το προσωπικό διακίνησης είναι πάντα ενημερωμένο για τις ιδιαιτερότητες του φορτίου. Κατά την παράδοση, εκτός από τις οδηγίες ασφαλούς αποθήκευσης και χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα, αναθέτουμε στους γεωπόνους μας να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες αποθήκευσης και σωστής χρήσης βοηθώντας έτσι στην απόδοση, αλλά και στην αποφυγή αλλοίωσης των προϊόντων και του εδάφους από πιθανή υπερβολική χρήση.

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ