ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Animated Svg

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Τα προγράμματα Ανάπτυξης των φυτών της Ez Gro Greece είναι πολύ εύκολα στη χρήση. Επιλέξτε την καλλιέργεια σαs, εντοπίστε τη φάση ανάπτυξής που βρίσκεται η καλλιέργεια σας και στη συνέχεια από το πρόγραμμα επιλέξτε το κατάλληλο προϊόν για την συγκεκριμένη φάση.
Μπορείτε επίσης να δημιουργήστε ένα προσωπικό πρόγραμμα για να στοχεύσετε σε μια συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης όπου η καλλιέργεια σας παρουσιάζει προβλήματα όπως χαμηλή ανάπτυξη, αβιοτικό ή βιοτικό στρες κλπ.
Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί της Ez Gro Greece είναι στη διάθεση σας για συμβουλές και για ανάπτυξη συγκεκριμένου προγράμματος για τις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας σας.