ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Animated Svg

Τα PGR’s είναι φυσικά παραγόμενες ουσίες οι οποίες είναι ικανές να τονώσουν, να ενισχύσουν, να προωθήσουν, να αυξήσουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη της παραγωγής μιας καλλιέργειας. H Ez-Gro Greece εισάγει στην Ελλάδα την μοναδική σειρά PGR’s σε ανάμειξη με βασικά λιπάσματα NPK και βιοδιεγερτικά.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα της Ez-Gro Greece, περιλαμβάνουν τεχνολογία αβιωτικής προστασίας των φυτών Bio-App (Biostimulant abiotic plant protection). Πρωτοποριακές μοναδικές συνθέσεις (Formulations) για όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Οι υδατοδιαλυτές σκόνες, περιέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά μακροθρεπτικά συστατικά, μικροθρεπτικά συστατικά, βιοδιεγερτικά και PGR’s. Όλα σε ένα λίπασμα, που εξαλείφει την ανάγκη αγοράς πολλαπλών λιπασμάτων – με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για τον καλλιεργητή.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Περιέχουν αβιοτική τεχνολογία Bio-App (Biostimulant abiotic plant protection). Μοναδική σειρά πλήρως υδατοδιαλυτών υγρών προϊόντων, που παρέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά. Οι συνθέσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί για να επεμβαίνουν σε συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης των φυτών με στοχευμένους βιοδιεγέρτες και PGR’s για τη μεγιστοποίηση του μεταβολισμού των φυτών και την προστασία από την ξηρασία, το υπερβολικό νερό και το περιβαλλοντικό στρες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Με τα σημερινά συστήματα (ηλεκτρονικά συστήματα ανάμειξης – λίπανσης) είναι εύκολο να επιλέξουμε τη χρήση προγραμμάτων ανάμειξης 3 ή και περισσοτέρων στοιχείων τα οποία αφού τα μετατρέψουμε σε πλήρη λιπάσματα μπορούμε να τα κατευθύνουμε για λίπανση-θρέψη των φυτών στην υδροπονία.

Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών όπως λαχανικών, λουλουδιών αλλά και την ιατρικής κάνναβης. Ανάλογα με τα συστήματα της κάθε υδροπονικής καλιέργειας τα λιπάσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δεξαμενές, εγχυτήρες ή δοσομετρικές αντλίες. Τα προϊόντα της Εζ Γκρο που χρησιμοποιούνται στην Υγροπονία περιέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά με βιοδιεγερτικά & pgrs.

Η επιλογή του προγράμματος για την δημιουργία του κατάλληλου μείγματος είναι εύκολη.
Ανατρέχουμε στο κατάλληλο γράφημα, επιλέγουμε τα επίπεδα των θρεπτικών συστατικών (EC ή ppm) και προσθέτουμε τις απαιτούμενες ποσότητες στη δεξαμενή ή σε διάλυμα 10% για έγχυση 1:100.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ: