Έχοντας συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα και έμφαση σε τρείς τομείς. Στην Προστασία του περιβάλλοντος, στον σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του ζωικού κόσμου, καθώς και στη συμβολή στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

 

 

Η Φύση είναι ο χώρος στον οποίο η Ez Gro® Greece αναπτύσσει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες της. Συνεπώς η προστασία της είναι υψίστης σημασίας, τόσο για την ίδια όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή, τηρώντας όλες τις προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση λιπασμάτων. Όλες οι συνθέσεις μας (Formulations), είναι εγκεκριμένες από το υπουργείο και καταγεγραμμένες στο εθνικό μητρώο λιπασμάτων, ισχυρή απόδειξη της αφοσίωσης μας στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Τα λιπάσματα μας είναι «πολλαπλασιαστές» προϊόντων θρέψης για τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα. Γι’ αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των λιπασμάτων μας στην ρύθμιση και ανάπτυξη των φυτών για μεγαλύτερη συγκομιδή και ποιοτικότερη παραγωγή, διατηρώντας και αυξάνοντας τις θρεπτικές ιδιότητες των τελικών προϊόντων της κάθε συγκομιδής.

 

Επιτυγχάνοντας τις παραπάνω ευθύνες, αυτομάτως επιτυγχάνουμε και την τρίτη επιδίωξη, αυτήν της συμβολής στην εθνική οικονομία. Κάθε αύξηση της γεωργικής παραγωγής, συνεπάγεται ανάλογη συμβολή στην οικονομία της χώρας. Η Ez Gro Greece με την εισαγωγή της Καναδικής τεχνολογίας στην ανάπτυξη και θρέψη των φυτών, υποστηρίζει τους παραγωγούς στην βελτίωση της ποιότητας, αλλά και την αύξηση της παραγωγής, αυξάνοντας εν τέλει το εισόδημα.

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ