ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Animated Svg
Header Icon

H Ez Gro® Greece δημιουργήθηκε με σκοπό την σχεδίαση, παραγωγή και διανομή πρωτοποριακών προϊόντων λίπανσης, τα οποία – με την ταυτόχρονη χρήση βιοδιεγερτών, ιχνοστοιχείων και ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών – στοχεύουν στην λίπανση μεγάλης γκάμας γεωργικών προϊόντων (φρούτα, λαχανικά, θερμοκήπια και μαζικές καλλιέργειες).

 

 

Τα σκευάσματα (formulations) μας είναι μοναδικά, καθώς και τα ειδικά προγράμματα που εκπονήσαμε για την σωστή και αποδοτική χρήση αυτών. Η στρατηγική μας, δεν περιορίζεται μόνο στους διανομείς, αλλά και σε εταιρείες οι οποίες επιθυμούν την διάθεση με δική τους “Ιδιωτική Ετικέτα”. Επιπλέον, προβαίνουμε σε εξατομικευμένη σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων για κάλυψη αναγκών πελατών με ιδιαίτερες απαιτήσεις “Custom Formulations”.

 

Ιστορικό

Η Ez Gro Greece®, δημιουργήθηκε το 2020 από μια ομάδα Καναδών και Ελλήνων επιχειρηματιών, χημικών και γεωπόνων. Σκοπός είναι η σχεδίαση, η ανάπτυξη, η εγγραφή και η διάθεση στην Ελλάδα και την Ε.Ε. ειδικών προϊόντων γεωργικής λίπανσης, Καναδικής τεχνολογίας. Η ημερομηνία σύστασης παρουσιάζει μια νέα εταιρεία, όμως η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη λόγω της πολύχρονης εμπλοκής των στελεχών που την δημιούργησαν με τον γεωργικό χώρο.

 

Η συνεργασία μεταξύ των Καναδών και Ελλήνων ερευνητών, οδήγησε στην μετατροπή των βασικών λιπασμάτων NPK σε μια σειρά μοναδικών προϊόντων – με την πρόσμιξη ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών (PGRs), βιοδιεγερτών, ιχνοστοιχείων και φυτικών εκχυλισμάτων.

 

Τα πρώτα προϊόντα της εταιρείας έλαβαν έγκριση από το υπουργείο γεωργίας σε χρόνο ρεκόρ και έχει αρχίσει η διάθεση τους στην Ελληνική αγορά. Οι μέχρι τώρα προσλαμβάνουσες μας από τους χρήστες είναι άκρως ενθαρρυντικές και επισημαίνεται η μοναδικότητα των προϊόντων μας, λόγω της ενέργειας αυτών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των φυτών που χρησιμοποιούνται. Αυτό οφείλεται τόσο στις διατροφικές ιδιότητες των βασικών σκευασμάτων, όσο και στις στοχευμένες ιδιότητες των PGRs, των βιοδιεγερτών και των ιχνοστοιχείων που εμπεριέχονται στις πρέπουσες αναλογίες μέσα στο βασικό μείγμα. Η συνέργεια των παραπάνω στοιχείων, ενισχύει τον μεταβολισμό των φυτών -και παράλληλα την υγεία του φυτού- και συνεπώς την παραγωγική του ικανότητα.

 

Η εταιρεία προχώρησε στην ανάπτυξη επιπλέον προϊόντων τα οποία έχουν υποβληθεί για εγγραφή και αναμένεται η έγκριση τους στις αρχές του 2022. Επιπλέον, σχεδιάζεται η ανάπτυξη της γκάμας μας σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία κ.α.).