Αλλαγή έδρας

Είμαστε έτοιμοι για να μπούμε δυναμικά στις διαδικασίες διάθεσης των προϊόντων μας και μεταφέραμε την έδρα μας σε μια νέα θέση – εύκολα προσβάσιμη για συνεργάτες και επισκέπτες – στην Δωδεκανήσου 22, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.