ΑΡΧΙΚΗ Υδροπονία (Ιατρικής Κάνναβης)

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Animated Svg

Υδροπονία (Ιατρικής Κάνναβης)

Με τα σημερινά συστήματα (ηλεκτρονικά συστήματα ανάμειξης – λίπανσης) είναι εύκολο να επιλέξουμε τη χρήση προγραμμάτων ανάμειξης 3 ή και περισσοτέρων στοιχείων τα οποία αφού τα μετατρέψουμε σε πλήρη λιπάσματα μπορούμε να τα κατευθύνουμε για λίπανση-θρέψη των φυτών στην υδροπονία.

Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών όπως λαχανικών, λουλουδιών αλλά και την ιατρικής κάνναβης. Ανάλογα με τα συστήματα της κάθε υδροπονικής καλιέργειας τα λιπάσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δεξαμενές, εγχυτήρες ή δοσομετρικές αντλίες. Τα προϊόντα της Εζ Γκρο που χρησιμοποιούνται στην Υγροπονία περιέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά με βιοδιεγερτικά & pgrs.

Η επιλογή του προγράμματος για την δημιουργία του κατάλληλου μείγματος είναι εύκολη.
Ανατρέχουμε στο κατάλληλο γράφημα, επιλέγουμε τα επίπεδα των θρεπτικών συστατικών (EC ή ppm) και προσθέτουμε τις απαιτούμενες ποσότητες στη δεξαμενή ή σε διάλυμα 10% για έγχυση 1:100.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ: