Η EZ-GRO® ειδικεύεται στην κατασκευή και διανομή γεωργικών θρεπτικών συστατικών και βιοδιεγερτών, προσφέροντας μεγάλη γκάμα προϊόντων για φρούτα, λαχανικά, χλοοτάπητα και θερμοκήπια. Είμαστε περήφανοι για τα μοναδικά μας σκευάσματα και τα ειδικά προγράμματα ανάπτυξης μας.

Συνεργαζόμενοι με διανομείς για την ανάπτυξη φυτικής διατροφής για πελάτες ιδιωτικής ετικέτας, φροντίζουμε να φέρουμε τα σωστά προϊόντα
στα σωστά χέρια.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

PRODUCTS

OUR NEW RANGE OF PRODUCTS HAS EFFECTS SIMILAR TO PESTICIDES, WHILE BEING COMPLETELY ORGANIC

NPK water soluble

EZ-Gro water soluble fertilizers contain Bio-APP technology (Biostimulant with Abiotic Plant Protection).

Premium unique formulations for all stages of plant growth. These water soluble powders contain all necessary nutrients, micronutrients, biostimulants and pgrs. All in one fertilizers that eliminate the need for buying multiple components resulting in savings for the grower.
Products can be applied to soil, foliar or irrigation
Products can be added to existing fertilization, irrigation and foliar programs or used in conjunction with EZ-Gro Greece Customized Crop Programs.

Plant Growth Regulators (PGRS)

PGRs are naturally occurring substances that are capable of stimulating, enhancing, promoting, and increasing the growth and development of a crop’s production. Of course, there are also synthetic PGRs which simply “mimic” the natural ones.

 

Ez Gro Greece is proud to introduce in Greece the unique series of PGRS which, when mixed with basic NPK fertilizers and biostimulants, can target specific stages of plant growth to maximize their metabolism which results in healthier plants, higher yields in vegetables, fruits and also mass crops. The wide variety of formulations allows a farmer to look for the most suitable formulation for his crops by consulting the programs of Ez Gro Greece. They can be applied by mixing in the soil, in the irrigation system and also foliarly. In all cases it is recommended to utilize one of Ez Gro Greece’s Customized Crop fertilization Programs.

Hydroponic and Medical Cannabis

It is known that in hydroponics the producer is the one who regulates the nutrition programs of the plants of his crop.
With today’s systems (electronic mixing – fertilizing systems) it is easy to choose the use of mixing programs of 3 or more elements which, after turning them into complete fertilizers, we can direct them to fertilize-nourish the plants in hydroponics.
The process can be used in a wide range of crops such as vegetables, flowers and even medical cannabis.
Depending on the systems of each hydroponic culture, these fertilizers can be used in tanks, injectors or dosing pumps. Ez Gro Greece products used in Hydroponics contain all the necessary nutrients with biostimulating elements and PGRs.

Choosing the program to create the right mixture is easy.
Refer to the appropriate chart, select the nutrient levels (EC or ppm) and add the required amounts to the tank or to a 10% solution for a 1:100 infusion.

The products can be added to existing fertilization, irrigation and/or foliage programs
Ez Gro Greece’s such Products are:

NPK Liquid formulations

Contains Bio-APP technology.

Unique line of fully water soluble liquid formulations supplying all necessary nutritional components. Formulations are designed for specific stages of plant growth with targeted biostimulants and pgrs to maximize a plants metabolism and provide protection against drought, excess water and environmental stress. Stimulation of the SAR metabolic pathways allow the plants metabolism provide protection against extreme environmental conditions , along with protection from insects and microbes.
Products can be applied to soil, foliar or irrigation. Products can be added to existing fertilization, irrigation and foliar programs or used in conjunction with EZ-Gro Greece Customized Crop Programs.

Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

CUSTOMIZED CULTIVATION

Ez Gro Greece’s Plant Development programs are very easy to use. Select your crop, locate the growth phase your crop is in and then from the programs select the appropriate product for the specific phase.
You can also create a personal program to target a specific growth phase where your crop is experiencing problems such as low growth, abiotic or biotic stress, etc.
In any case, the experts of Ez Gro Greece are at your disposal for advice and to develop a specific program for the particularities of your cultivation.

AMINO ACIDS

Amino acids are the building blocks of the overall performance of plants as they have a direct effect on strengthening plant cells against diseases, breaking down nutrients in the soil to strengthen the root system, etc. They have been on the market since the 60s. They come from the hydrolysis of animal (90%) and vegetable residues. They increase the fertility and microbial activity of the soil, protect plants from stress and help to better absorb nutrients.

IMPROVING SOIL

Plants, like all living things, need adequate food, water, and air to grow. Feeding your plants the proper nutrients and supplements will greatly enhance growth, however, supplementing their water, oxygen and carbon dioxide supply is also important Soil intervention may greatly improve your crops access to water, air, and nutrients and ultimately aid in grow and enhance production.

PLANT NUTRITION

Plants, like all living things, require proper nutrition to grow and develop properly. There are many nutrients that plants require and great benefit may arise from applying any one of them to crops. Proper nutrition can enhance plant growth and production as well as provide the plant with the building blocks to withstand weather conditions and other stress.

PLANT GROWTH REGULATORS

Plant growth regulators, known colloquially as PGRs, are substances that may be applied to crops to aid their growth and enhance production. Some PGRs have been shown to improve growth during bouts of environmental stress. There are many substances that can be classified as plant growth regulators, including nutrients and biostimulants. One of the most common divisions of PGRs classifies them as either traditional or new PGRs.

Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage
Homepage

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΝΕΑ